Gebruiksvoorwaarden

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op de NEXELEC website op het webadres www.nexelec.fr en op alle websites die door NEXELEC zijn verbonden aan de website www.nexelec.fr (inclusief de website www.insafe.fr) (gezamenlijk genaamd de "Website").

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
ALS ER U NIET MEE AKKOORD GAAT, WORDT U VERZOCHT DE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.
Juridische informatieDeze website wordt uitgegeven door:

NEXELEC, Vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een maatschappelijk kapitaal van 300.000 euro, ingeschreven in het Handelsregister van Aix en Provence onder nummer 518 790 449, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 67, Cours Mirabeau - 13100 Aix en Provence, intracommunautair BTW-nummer FR54518790449.

Voor informatie of advies of om ons ongewenste of illegale inhoud te melden, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: contact@nexelec.fr

Let op, er zal op dit adres geen antwoord worden gegeven op vragen over de producten en de diensten die ter verkoop worden aangeboden op de website, op de verdere afhandeling van uw bestelling of op vragen over klantenservice.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

De gebruiker erkent hiervan kennis te hebben genomen en verbindt zich ertoe deze in act te nemen.

NEXELEC behoudt het recht voor om op eigen beslissing, op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving delen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden te veranderen, wijzigen, aan te vullen of schrappen.

U bent er zelf aansprakelijk voor om deze Algemene gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, om te zien of er wijzigingen werden aangebracht.

Als u de Website verder gebruikt na publicatie van de wijzigingen, houdt dit in dat u akkoord gaat met genoemde wijzigingen.

Zolang u deze Algemene gebruiksvoorwaarden in acht neemt, zal NEXELEC u een persoonlijke, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot de Website en op het gebruik van de Website verlenen.

De gebruiker erkent te beschikken over de nodige bevoegdheden en middelen voor de toegang en het gebruik van deze website.

De gebruiker erkent dat hij de IT-instellingen die hij gebruikt heeft gecontroleerd en dat zijn systeem geen virus bevat en in goede staat van werking verkeert.

NEXELEC doet zijn best om gebruikers informatie of beschikbare en gecontroleerde middelen ter beschikking te stellen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, voor gebrek aan beschikbaarheid van bepaalde functies of voor virussen op zijn website.

NEXELEC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief schade als gevolg van de overdracht van bestanden op het Internet.

NEXELEC behoudt zich het recht voor om een van de volgende acties te ondernemen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving:

 • (1) de werking of toegang wijzigen, schorsen of blokkeren op de hele website of een deel ervan om welke reden dan ook
 • (2) de hele website of een deel ervan wijzigen met alle regels en voorwaarden die van toepassing zijn
 • (3) de werking onderbreken van de hele website of een deel ervan, omwille van periodiek of ander onderhoud, het corrigeren van fouten of het aanbrengen van wijzigingen.

U stemt ermee in dat NEXELEC op eigen beslissing en zonder voorafgaande kennisgeving uw recht op toegang tot de Website kan beëindigen en/of u kan verhinderen om in de toekomst toegang te hebben tot de Website, als vaststaat dat u deze Algemene gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen die eventueel aan het gebruik van de Website zijn verbonden niet in acht hebt genomen. U stemt er ook mee in dat elke schending van deze Algemene gebruiksvoorwaarden een onrechtmatige onrechtvaardige zakelijke praktijk vormt die onherstelbare schade berokkent aan NEXELEC, waarvoor een geldelijke schadevergoeding niet kan volstaan en dat NEXELEC daarom herstelmaatregelen mag eisen door middel van een gerechtelijk bevel of op grond van de nodige of passende billijkheid gelet op de omstandigheden. Deze herstelmaatregelen worden geacht zich te voegen bij de andere rechtsmiddelen van NEXELEC. Deze Website kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden. Deze websites van derden worden uitsluitend vermeld voor het comfort van onze bezoekers.

Deze websites van derden zijn niet onder controle van NEXELEC en NEXELEC kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud, die het niet voor aval tekent, inclusief de informatie die wordt gepubliceerd. U moet uw eigen oordeel vormen over uw eventuele interacties met deze websites van derden.

U stemt ermee in dat NEXELEC op eigen beslissing en zonder voorafgaande kennisgeving uw toegangsrecht tot de Website mag beëindigen om bepaalde redenen, met name:

 • (1) op verzoek van een wetstoepassende instantie of andere overheidsinstantie,
 • (2) op uw eigen verzoek (schrapping van uw account op aanvraag),
 • (3) in geval van een onderbreking of grondige wijziging van de Website of van een via de Website aangeboden dienst of
 • (4) in geval van onverwachte technische problemen.

U hebt geen recht om gebruik te maken van middelen, programma's, algoritmes of andere geautomatiseerde methoden zoals "deep links", "page-scrapes", "bots" of "spiders" of andere vergelijkbare handmatige processen of gelijkwaardige middelen, om toegang te krijgen tot de hele Website of een deel ervan, deze te verwerven, te kopiëren of overzien of om de navigatiestructuur of de presentatie of inhoud van de Website te reproduceren of omzeilen, om te proberen gegevens, bestanden of informatie te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk hiervoor beschikbaar worden gesteld door de Website. NEXELEC behoudt zich het recht om dit soort activiteiten te verbieden.

Informatietechnologie en persoonsgegevens

In toepassing van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 in gewijzigde vorm met betrekking tot de informatietechnologie, bestanden en persoonsgegevens, werd voor deze Website een verklaring afgelegd aan de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Persoonsgegevens (www.cnil.fr).

Overeenkomstig artikel 32 van de wet Informatietechnologie en persoonsgegevens van 6 januari 1978 in gewijzigde vorm, wordt de gebruiker er met name over geïnformeerd dat NEXELEC, als aansprakelijke persoon voor de verwerking van de gegevens, gegevens verwerkt van persoonlijke aard voornamelijk voor het beheer van de registratie van de gebruiker bij de communitysite en voor het verzenden van nieuwsbrieven.Bovendien erkent u door het gebruik van deze Website dat overdracht via het Internet nooit helemaal veilig en vertrouwelijk is en aanvaardt u dit feit. U begrijpt het feit dat elk bericht of elke informatie die u naar de Website stuurt door anderen kan worden gelezen of onderschept.

Persoonlijke gegevens (of "persoonlijke informatie") zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon op unieke wijze te identificeren of te contacteren. U kunt op elk moment worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens op te geven, wanneer u in contact bent met NEXELEC of met een met NEXELEC gelieerd bedrijf. NEXELEC en zijn gelieerde bedrijven kunnen deze persoonlijke gegevens delen en ze gebruiken in overeenstemming met deze verplichting tot vertrouwelijkheid.

Ze kunnen ook worden gecombineerd met andere informatie, met als doel producten, diensten, inhoud en reclame aan te bieden. Wij verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens in (d.w.z. gegevens waarvan de vorm niet toelaat dat wij ze direct associëren met een specifieke persoon). Wij kunnen niet-persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, overdragen en verspreiden met een willekeurig doel.

Cookies

De websites en online-diensten van NEXELEC kunnen gebruik maken van "cookies". Met cookies kunt u winkelwagentjes gebruiken en uw parcours cursus op onze websites personaliseren. Ze geven ons aan welke webpagina's het meest worden geraadpleegd, helpen ons de efficiëntie van reclame en van zoekopdrachten op het Internet te meten en geven ons een idee over het gedrag van de gebruikers, zodat wij onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Als u de cookies wilt uitschakelen in uw browser wilt, raadpleegt u uw provider voor informatie over het uitschakelen van cookies. Aangezien cookies zeer wijd verbreid zijn op onze websites, kan het gebeuren dat hun uitschakeling u verhindert om bepaalde onderdelen van deze websites te gebruiken. Wij maken gebruik van de volgende categorieën cookies op onze websites en andere online diensten:

 • Categorie 1 - Cookies die strikt noodzakelijk zijn Deze cookies zijn essentieel voor het browsen van onze websites en om hun functies te gebruiken. Zonder deze cookies zijn bepaalde diensten zoals winkelwagentjes en elektronische facturering niet mogelijk.

 • Categorie 2 - Tracking Cookies Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van onze websites: bijvoorbeeld de pagina's die u het meest bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij onze websites optimaliseren en ze beter navigeerbaar maken. Met deze cookies kunnen ook aan ons gelieerde bedrijven weten of u een van onze websites hebt benaderd vanuit hun website en of uw bezoek heeft geleid tot het gebruik of de aankoop van een product of een dienst bij ons, inclusief de referenties van het product of de dienst die op die manier werd gekocht. Deze cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie. Alle informatie die zij verzamelen wordt samengevoegd en blijft zo anoniem.

 • Categorie 3 - Functionele cookies Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes onthouden die u maakt die u tijdens uw bezoek. Wij kunnen bijvoorbeeld uw geografische locatie opslaan in een cookie, zodat we onze website in de taal van uw land kunnen weergeven. Wij kunnen ook voorkeuren opslaan zoals de grootte en de polis van lettertekens en andere instelbare elementen. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt, om producten of video's te traceren die u hebt bekeken, om te voorkomen dat ze worden herhaald. Met deze verzamelde informatie kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd en uw navigatie kan niet worden gevolgd op websites die niet afhankelijk zijn van NEXELEC.

Het opslaan van een cookie op uw computer is alleen mogelijk als u dat wilt. U kunt zelf met behulp van de instellingen van uw navigatiesoftware of via interprofessionele platformen, desgewenst, eenvoudig en gratis al dan niet accepteren of er cookies op uw computer worden opgeslagen.

U kunt uw navigatiesoftware naar wens instellen, zodat de cookies:

 • (a) worden geaccepteerd en opgeslagen op uw computer of, daarentegen,
 • (b) worden geweigerd.

Als uw navigatiesoftware zodanig is ingesteld dat cookies op uw computer laat opslaan, zullen de in de pagina's opgenomen cookies en inhoud die u hebt geraadpleegd systematisch worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw navigatiesoftware als volgt instellen:

 • u wordt vooraf gevraagd of u cookies accepteert of weigert, voordat er een cookie kan worden opgeslagen;
 • systematisch weigeren dat er cookies op uw computer worden opgeslagen.

Let op: Alle instellingen die u kiest op uw navigatiesoftware met betrekking tot het accepteren of weigeren van cookies zal uw manier van browsen op het Internet beïnvloeden en uw toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten vereisen het gebruik van deze cookies.

Als u kiest om de opslag van cookies op uw computer te weigeren of de opgeslagen cookies wilt verwijderen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan op de werking van onze diensten, aangezien wij u niet kunnen registreren of de cookies niet kunnen raadplegen, die noodzakelijk zijn voor de werking ervan, en die u hebt geweigerd of verwijderd.

Ter informatie kunnen hebben gebruikers toegang tot aanvullende informatie:

 • bij de uitgevers van hun navigatiesoftware op hun respectievelijke website;
 • in het algemeen op de website van de Franse instantie Cnil op het adres www.cnil.fr door te zoeken op het trefwoord 'cookies' in de zoekmachines.
Hyperlinks

Voor hyperlinks die in het kader van de website verwijzen naar andere middelen op het Internet en met name naar websites van partners dient vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te worden gevraagd.

NEXELEC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang van gebruikers via hyperlinks in het kader van de website naar andere middelen op het netwerk.

Wij controleren de kwaliteit van de websites die wij aanbevelen, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit en de nauwkeurigheid van de informatie die wordt verspreid op websites van bedrijven, instanties of particuliere personen waarnaar wij verwijzen en kunnen hiervoor ook geen garantie bieden.

De gebruiker mag geen hyperlink publiceren die verwijst naar deze website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van NEXELEC.

In géén geval mag deze toestemming worden aangemerkt als een impliciete aansluitingsovereenkomst.

In ieder geval moeten hyperlinks die verwijzen naar de website worden verwijderd zodra NEXELEC hierom verzoekt.

Taal van de overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Frans en de Franse versie zal in ieder geval worden beschouwd als de enige taal van de overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies, prevaleert de Franse tekst.

Toepasselijk recht - rechterlijke bevoegdheid

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Alle geschillen, ongeacht hun aard, zullen de exclusieve bevoegdheid zijn van de Franse rechtbanken.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle teksten, grafische afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercodes (gezamenlijk de "Inhoud" genoemd), inclusief het ontwerp, de structuur, de selecties, de coördinatie, de vorm van expressie, het uiterlijk en het gebruiksgemak, de presentatie en de indeling van de Inhoud, die op de Website wordt gepubliceerd, gecontroleerd of in licentie gegeven door of aan NEXELEC wordt beschermd door de wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie.

Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld in deze Algemene gebruiksvoorwaarden mag er geen deel van deze Website en geen Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, gedownload, gepubliceerd, openbaar gemaakt, gecodeerd, vertaald, overgedragen of verspreid in welke wijze dan ook (inclusief via een "mirroring" site) op een andere computer, server, website of publicatie- of verspreidingsmiddel, of voor enig bedrijf, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NEXELEC.

U mag gebruik maken van informatie over NEXELEC producten en diensten (zoals technische informatiebladen, artikelen in de kennisdatabase en gelijksoortige informatie) die hiervoor ter beschikking wordt gesteld NEXELEC in de downloadsectie, voor zover:<./p>

 • (1) u de meldingen met betrekking tot auteursrecht niet verwijdert van uw exemplaren van deze documenten,
 • (2) u deze informatie voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden gebruikt, kopieert en publiceert op een netwerkcomputer en niet verspreidt in enig media,
 • (3) u geen wijzigingen aanbrengt in deze informatie en
 • (4) u geen verplichtingen oplegt of garantie aanbiedt voor de inhoud van deze documenten.

De geciteerde merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Bijgewerkt door de juridische afdeling van NEXELEC op 05/10/2015